سیدیاسر جبرائیلی:

اشتغال به‌مثابه ابزار

وقتی برای رفع یک نیاز برنامه‌ریزی می‌کنیم، از آنجایی که ناگزیر از به خدمت گرفتن نیروی کار برای اجرای این برنامه هستیم، طبیعتا اشتغال نیز ایجاد می‌شود. اما وقتی هدف برنامه‌ریزی صرفا ایجاد اشتغال باشد، ممکن است مشاغل ایجادشده نه مساله‌ای از مسائل مبتلابه کشور را حل کرده و نه نیازی را رفع کنند.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 20 مهر 1399 در 09:15

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار