انسیه شاه‌حسینی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از حوزه هنری آرمانی می‌گوید

چی بود و چی شد؟/ از حوزه هنری تنها یک تابلو مانده

در حال حاضر از حوزه هنری تنها یک تابلو مانده که اگر همان تابلو را هم برداری، هیچ‌گاه متوجه نمی‌شوی که این شکل مدیریت و مسیر، در امتداد آن حوزه هنری آرمانی بود.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 04 تیر 1399 در 17:57

گفت وگوی «فرهیختگان» با چهار کارگردان درباره حوزه هنری

فرصت‌های سوخته

با چهار چهره‌ای که در طول این سال‌ها، آشنایی‌هایی را با سیاست‌های حوزه هنری داشتند، وارد بحث شده تا متوجه شویم نهادی که آن روزها از دل بحران‌ها با هدف آرمان‌گرایی دغدغه‌های فرهنگی شکل گرفت، امروز در چه نقطه‌ای ایستاده است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 04 تیر 1399 در 17:33

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار