رنج و رسیدن به خیرات برتر

ما و الهیات کرونا

بسیاری از مشکلات راه‌حل‌های شر از کوتاهی عمر انسان ناشی می‌شود، با ادامه حیات بعد از مرگ برخی از مشکلات مرتفع می‌شود. درنتیجه رنج نابحق یا بی‌فایده می‌تواند در ظرف بزرگ‌تری از تجربه و معنا، جبران شود.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 10 تیر 1399 در 08:45

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار