محمد زعیم‌زاده:

اعلام عمومی اموال و دو آدرس غلط

در این میان ممکن است دو آدرس غلط داده شود؛ اول اینکه به اسم مبارزه با تبعیض جلوی صاحبان ایده‌های کارا گرفته شود و دوم به اسم تخصص‌گرایی، مساله فقر توجیهات غلط و توهین‌آمیز پیدا کند.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 16 بهمن 1398 در 08:20

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار