رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد

حفظ اخلاق اسلامی در مواجهه با اساتید و دانشجویان

رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حفظ اخلاق اسلامی در مواجهه با اساتید و دانشجویان از اولویت های بسیار مهم حراست در دانشگاه آزاد اسلامی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 26 شهریور 1399 در 13:22

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار