مسعود فروغی:

سرعت غیرمجاز در اتوبان ساخته نشده

راهی که رئیس‌جمهور سابق ایران در ابتدای آن است، دبیرکل مجمع روحانیون در انتهای آن ایستاده، اگر بنا بود ماهی‌ای از این آب گل‌آلود گرفته شود اول گیر کسانی می‌آمد که بلدند یک روز رادیکال شوند و روز دیگر در ستاد انتخاباتی مجوزدار نقش رحم اجاره‌ای را بازی کنند. فرجام رادیکالیسم روشن است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 10 تیر 1399 در 07:58

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار