اقدامات دانشگاه آزاد هرمزگان در راستای مبارزه با کرونا

رئیس ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان مجموع اقدامات این دانشگاه در راستای مبارزه با کرونا را تشریح کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 06 فروردین 1399 در 14:57

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار