اختلافات اخیر خانه سینما با مدیران دولتی از کجا شروع شد؟

دولتخانه جنجال

چرا دولت‌ها در ماه‌های آخر تصدی‌گری‌شان باید بخواهند سینما را دولتی کنند؟ آیا آنها می‌خواهد باعث بسط ید تیم‌های اجرایی بعد شوند که به احتمال قوی در نقطه مقابل‌شان قرار خواهند گرفت؟
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 29 اردیبهشت 1399 در 10:25

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار