ابراهیم متقی:

ضرورت‌‌های بازدارندگی نامتقارن و عقلانیت راهبردی

بازدارندگی را می‌توان شکلی از الگوی تعامل با دیگرانی دانست که روابط آنها در چارچوب مذاکرات خلع سلاح معنا پیدا کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 در 04:34

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار