عضو جامعه مدرسین:

باید سه معمم جامع الشرایط از قم به مجلس بروند

مسعودی خمینی گفت: به نظر من سه نفر معمم جامع‌الشرایط باید از قم به مجلس برود که دیگران را با فقاهت خود رهبری کنند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 20 آبان 1398 در 17:10

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار