• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۵
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0

شرایط ورود به برخی رشته‌ها

طبق آیین‌نامه طرح هدایت تحصیلی برای ورود به رشته‌های مختلف دانش‌آموزان باید حد نصابی از نمرات را دریافت کنند

شرایط ورود به برخی رشته‌ها

   شرایط ورود به رشته ریاضی فیزیک
نمره ریاضی سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
نمره علوم سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
نمره ریاضی اول دبیرستان از 14 کمتر نباشد.
نمره فیزیک اول دبیرستان از 14 کمتر نباشد.
معدل سال اول دبیرستان از 15 کمتر نباشد.

   شرایط ورود به رشته علوم تجربی
نمره ریاضی سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
نمره علوم سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
نمره ریاضی اول دبیرستان از 12 کمتر نباشد.
نمره زیست اول دبیرستان از 14 کمتر نباشد.
نمره شیمی اول دبیرستان از 14 کمتر نباشد.
 معدل سال اول دبیرستا ن از 15 کمتر نباشد.

   شرایط ورود به رشته ادبیات و علوم انسانی
نمره ادبیات سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
معدل نمرات دروس تاریخ‌، جغرافی و اجتماعی سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
نمره عربی سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
نمره ادبیات اول دبیرستان از 14 کمتر نباشد.
نمره زبان فارسی اول دبیرستان از 14 کمتر نباشد.
نمره عربی اول دبیرستا ن از 12 کمتر نباشد.
معدل دانش‌آموز در سال اول دبیرستان از 14 کمتر نباشد.

   شرایط ورود به  رشته علوم و معارف اسلامی
 نمره عربی سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
نمره دینی و قرآن سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
نمره ادبیات سه ساله راهنمایی از 40 کمتر نباشد.
نمره دین و زندگی اول دبیرستان از 14 کمتر نباشد.
نمره عربی اول دبیرستان از 12 کمتر نباشد.
معدل دانش آموز در اول دبیرستان از 14 کمتر نباشد. 

   شرایط ورود به رشته‌های شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای
لازم به ذکر است اگر دقیقا مشخص شود که دانش‌آموز می‌تواند در کدام رشته‌ها ثبت‌نام کند هم تصمیم‌گیری برای دانش‌آموز دقیق‌تر و هم امکان هدایت او دقیق‌تر خواهد بود.
برای مثال برای تعیین شرایط هر رشته بهتر است از معلمان دروس تخصصی این رشته مدد گرفته شود.

    شرایط ورود به رشته‌های گروه مکانیک
 نمره ریاضی سه ساله راهنمایی از 36 کمتر نباشد.
نمره حرفه سه ساله راهنمایی از 36 کمتر نباشد.
نمره علوم سه ساله راهنمایی از 36 کمتر نباشد.
نمره ریاضی اول دبیرستان از 12 کمتر نباشد.
نمره فیزیک اول دبیرستان از 10 کمتر نباشد.
معدل اول دبیرستان از 13 کمتر نباشد.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها