• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
نقد ‌و بررسی نهاد آموزش عالی با مطالعه مورد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت‌وگو با دکتر سیدجواد میری

پژوهشگاه علوم‌انسانی همچون «بناهای پتومکین» شده است

وقتی ملکه می‌آید از دور این ماکت را نشان می‌دهد و می‌گوید ببین چه روستایی درست کرده‌ام! وضعیت پژوهشگاه درست مثل بناهای پتومکین است؛ یعنی ظاهرش را آراسته کرده‌اند و از دور چیزی را نشان وزارت علوم می‌دهند درحالی که داخلش هیچی نیست!

پژوهشگاه علوم‌انسانی همچون «بناهای پتومکین» شده است
0.00