• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
«فرهیختگان» گزارش می‌دهد

درباره سریال صهیونیستی «تهران» چه می‌دانید؟

سریال تهران چون قصد دارد شعار دوستی مردم ایران و مردم رژیم صهیونیستی را جا بیندازد، از نظرات واقعی مردم ایران نسبت به رژیم صهیونیستی طفره می‌رود و آن را وارونه‌نمایی می‌کند.

به گزارش «فرهیختگ