• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 1
  • 0
درباره تحلیل غیردقیق و پیشنهاد خطرناک پویا ناظران

شورش علیه ریال

پویا ناظران نوشت: فقط می‌توانم توصیه کنم ریال نگه ندارید. بدانید که قیمت هیچ‌چیزی افت نخواهد کرد، چراکه این مسکن و دلار