• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0

سرنوشت اعتبارنامه تاجگردون بعد از ارجاع به کمیسیون تحقیق چه می‌شود؟

بر اساس ‌ماده 68 آیین نامه داخلی مجلس گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می‌شود. درصورتی که گزارش شعبه مبنی‌بر رد‌ اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهدشد.

سرنوشت اعتبارنامه تاجگردون بعد از ارجاع به کمیسیون تحقیق چه می‌شود؟
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  اعتبارنامه تاجگردون با اخطار قانون اساسی علیرضا زاکانی و وارد دانستن این اخطار از سوی رئیس مجلس راهی کمیسیون تحقیق شد؛ حالا باید دید بعد از این سرنوشت این اعتبارنامه جنجالی چه می‌شود؟

بر اساس ‌ماده 68 آیین نامه داخلی مجلس گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می‌شود. درصورتی که گزارش شعبه مبنی‌بر رد‌ اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهدشد.

‌ماده 69 تصریح دارد: تحقیق ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضیحات کتبی شعب و معترضین (‌که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاع‌اعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات شفاهی معترضین و مدافعات کتبی یا‌حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال میدارد. ‌در صورت عدم حضور عمدی نماینده مورد اعتراض در کمیسیون و یا عدم ارسال مدافعات کتبی کمیسیون می‌تواند بدون استماع مدافعات وی نظر‌خود را به مجلس ارسال دارد.

بر مبنای ‌ماده 70 آیین نامه داخلی مجلس ، چنانچه اعتبارنامه نماینده‌ای از طرف شعبه یا نماینده‌ای مورد اعتراض قرارگرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد نظر کمیسیون ‌مذکور در مجلس قرائت
می‌شود.

اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه باشد مخبر کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح می‌دهد. در‌صورتی که گزارش مبنی بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا مخبر شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح می‌دهد‌و نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت می‌کند و در صورتی که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و‌ در صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب می‌شوند و هریک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت می‌کنند. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش‌مورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفین می‌تواند صحبت کند و می‌تواند قسمتی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار‌نماید.

‌ماده 71 آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید:  چنانچه نماینده بدون عذر موجه (‌به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وی برای دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه‌ حاضر نشود، مجلس با استماع
گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأی‌گیری می‌شود.

بر اساس ‌تبصره این ماده  در صورتی که نماینده یا نمایندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور
نداشته باشند می‌توانند با اطلاع قبلی هیأت رئیسه، دلائل‌اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگری تحویل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.

‌ماده 72 آیین نامه هم تاکید دارد: اگر کمیسیون تحقیق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد،
نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع گردیده، می‌تواند‌طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش کمیسیون تحقیق، از مجلس درخواست بنماید. همچنین پانزده نفر از نمایندگان هم می‌توانند‌چنین تقاضایی را از مجلس بنمایند.

هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح نماید. پس از استماع توضیح‌کمیسیون، مجلس در این مورد تصمیم می‌گیرد. در صورت موجه بودن علت تاخیر، مجلس می‌تواند مهلت را تا پانزده روز دیگر تمدید نماید. در غیراین‌صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح می‌گردد و نماینده معترض و در صورت نبودن معترض مخبر شعبه مربوطه دلائل عدم تأیید صحت‌اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بیان می‌کند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأی‌گیری می‌شود.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس اخذ رأی نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفی وبا ورقه مخصوص خواهد بود.

گفتنی است  نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأی به جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبه‌یا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگی به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتی که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضای خود برای ادای توضیحات دعوت‌شوند، حق رأی نخواهند داشت ولی حق اظهار نظر دارند.

اعضای کمیسیون تحقیق یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسات شعب پانزده‌گانه مجلس و با رأی اکثریت اعضای شعب انتخاب شده‌اند. اعضای این کمیسیون عبارتند از:  مجید ناصری نژاد،  جواد نیک بین،  منصورعلی زارعی کیاپی، مهدی فرشادان،  عزت اله اکبری تالارپشتی، سید محمدرضا میرتاج الدینی،  حجت اله فیروزی،  علی جدی،  علیرضا پاک فطرت،  امان اله حسین پور، علی اصغر خانی،  احمد مرادی، سید حمیدرضا کاظمی و علی آذری.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار