• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 1
  • 0

روز محیط زیست (1)

پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری انتخاب شده‌است

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha