• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
بررسی تاثیر رهبری امام خمینی(ره) بر روند تاریخی سینمای ایران

روح تعهد در کالبد سینما

در قرن بیستم هربار که جهان انقلاب‌های سیاسی متعددی را تجربه ‌کرد، سینما هم دچار تحولاتی اساسی و عظیم شد. تقریبا در هر کشوری که یک انقلاب سیاسی رخ داد، هنر سینما هم تکانه‌های شدیدی را حس کرد و دچار تغییراتی شد

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در قرن بیستم هربار که جهان انقلاب‌های سیاسی متعددی را تجربه ‌کرد، سینما هم دچار تحولاتی اساسی و عظیم شد. تقریبا در هر کشوری که یک انقلاب سیاسی رخ داد، هنر سینما هم تکانه‌های شدیدی را حس کرد و دچار تغییراتی شد که عموما صنعت فیلمسازی را به‌سمت سینمای متفکرانه و موثر سوق‌دادند. به‌عبارت ساده‌تر، انقلاب در اکثر کشورها باعث وارد شدن یک درونمایه فراگیر روشنفکری به سینما شد. آخرین انقلاب قرن بیستم متعلق به ایران بود و به‌رغم شباهت‌هایی که در این رویداد با سایر نمونه‌های دیگر وجود داشت، تفاوتی اساسی هم در آن به‌چشم خورد. این تفاوت وجود عنصر دین در ذات انقلاب ایران بود و همین باعث می‌شد نظرات، درب