• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۵:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
«فرهیختگان» موثرترین اتاق فکر‌های ایالات‌ متحده آمریکا را بررسی کرد

مغز ماشین جنگ آمریکا کجاست

در شماره امروز موثرترین اندیشکده‌‌ها و اتاق‌فکر‌ها در ایالات ‌متحده را معرفی خواهیم کرد.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در صفحه راهبرد شماره 8 اردیبهشت روزنامه «فرهیختگان» به تعریف، کارویژه اندیشکده‌‌ها پرداختیم و براساس تعاریف مشخص شد، درواقع این اندیشکده‌‌ها و یا همان اتاق‌فکر‌ها هستند که در دنیا براساس داده‌‌های تحلیلی و توصیه‌‌های تخصصی، مسئولیت ارائه‌ ایده‌‌های حکمرانی به دولت‌‌ها را برعهده دارند و به‌عنوان مشاوران و ایده‌پردازان هر کشور مشغول فعالیتی حساس هستند. در همین راستا مروری‌بر انواع اتاق‌فکر‌ها داشته و تاریخچه تشکیل این ستون‌‌های اندیشه‌ورزی‌ را نیز بررسی کردیم. در شماره 16 اردیبهشت‌ماه به‌شکلی جامع به اندیشکده‌‌ها و اتاق‌‌های فکر در آمریکا براساس ماموریت و توزیع جهانی پرداخته و به‌عبارتی ساختار آمریکایی تولید ایده‌‌های حکمرانی را بررسی کردیم. در شماره امروز موثرترین اندیشکده‌‌ها و اتاق‌فکر‌ها در ایالات ‌متحده را معرفی خواهیم کرد.

 تقسیم‌بندی‌‌های موضوعی اتاق‌فکرهای ایالات ‌متحده

از بین نزدیک حدود 2000 اندیشکد‌ه‌ای که در ایالات ‌متحده وجود دارد، یا به‌طور دقیق براساس آخرین آمار جهانی 1872 اندیشکده درون خاک ایالات ‌متحده آمریکا، هریک روی یک موضوع خاص متمرکز هستند، برای مثال از اندیشکده‌‌ها به‌صورت تخصصی روی بهداشت، برخی به‌صورت تخصصی روی اقتصاد، برخی بر مسائل امنیتی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، تجارت بین‌الملل و... متمرکز هستند و به‌واسطه همین تمرکز، اولویت‌‌ها و اهداف این اندیشکده‌‌ها تعریف می‌شوند. براین‌اساس به‌طور کلی اندیشکده‌‌ها به موارد ذیل تقسیم می‌شوند.

*   اندیشکده‌‌های سیاسی
 *   اندیشکده‌‌های اقتصادی
 *   اندیشکده‌‌های روابط بین‌الملل
*     اندیشکده‌‌های امنیتی
  اندیشکده‌‌های با تمرکز بر هنر و انسان
   اندیشکده‌‌های مربوط به محیط‌زیست
 *    اندیشکده‌‌های مربوط به علم و تکنولوژی
*      اندیشکده‌‌های با تمرکز بر آموزش‌وپرورش
 *      اندیشکده‌‌های با تمرکز بر انرژی و سیاستگذاری منابع
 *    اندیشکده‌‌های با تمرکز بر سلامت و بهداشت داخلی
  اندیشکده‌‌های با تمرکز بر بهداشت جهانی
  اندیشکده‌‌های با تمرکز بر توسعه بین‌المللی
   اندیشکده‌‌های با تمرکز بر اقتصاد بین‌المللی
*     اندیشکده‌‌های با تمرکز بر سیاستگذاری اجتماعی
   اندیشکده‌‌های با تمرکز بر شفافیت
 *
   اندیشکده‌‌های با تمرکز بر حکمرانی خوب

بدیهی است که به‌دلیل کثرت تعداد اندیشکده‌‌ها با هریک از موضوعات فوق، بررسی هریک از آنها با توجه به جهت‌گیری سیاسی، رویکرد‌های ایدئولوژیک و اهداف و عملکرد، پروژ‌ه‌های طولانی و مفصل می‌طلبد. ازاین‌رو مشخص‌ترین اتاق‌فکر‌های آمریکایی در هریک از حوزه‌‌های موضوعی به‌ویژه در حوزه سیاست و اقتصاد اشاره می‌شود که به‌نوعی برترین، برجسته‌ترین و موثرترین آنها نیز محسوب می‌شوند.

موسسه امریکن اینترپرایز (American Enterprise Institute)

موسسه امریکن اینترپرایز برای تحقیقات سیاستگذاری عمومی (The American Enterprise Institute for Public Policy Research) که مشهور به موسسه امریکن اینترپرایز (the American Enterprise Institute AEI) است، اتاق‌فکری در واشنگتن‌دی‌سی است که درخصوص مسائلی ازجمله دولت، سیاست، اقتصاد و رفاه اجتماعی فعالیت و تحقیق می‌کند. AEI سازمانی غیرانتفاعی مستقل است که در درجه نخست با کمک‌‌های مالی و کمک‌‌های بنیادها، شرکت‌‌ها و افراد خاص پشتیبانی می‌شود.

ماموریت اعلام‌شده AEI در سال 1938 با هدف «محافظت از اصول و بهبود نهاد‌های آزادی آمریکا و سرمایه‌داری دموکراتیک – محدودیت دولت، شرکت‌‌های خصوصی، آزادی فردی و مسئولیت و دفاع و سیاست‌‌های دفاعی، پاسخگویی سیاسی و مباحثات باز» ایجاد شده است. AEI با محافظه‌کاران و نئوکان‌‌ها ارتباط نزدیکی دارد و همکاری با جان بولتون یکی از نمونه‌‌های همین نوع از همکاری است، اگرچه رسما رویکرد بی‌طرفانه‌ای را اعلام کرده است.

مرکز شاهین‌‌های جنگ‌طلب آمریکایی

 امریکن‌اینترپرایز در واشنگتن مستقر است و از آن با عنوان «مرکز شاهین‌‌های جنگ‌طلب آمریکایی» نیز یاد می‌شود. بسیاری از تحلیلگران برآنند که این مرکز به‌سبب حمایتی که از سوی نومحافظه‌کاران صورت می‌گیرد و از طرفی دیگر محلی برای عضویت این گروه‌‌ها و افراد محسوب می‌شود، به مرکز سیاستگذاری جنگ‌طلبان ایالات ‌متحده تبدیل شده است. توجه به جنگ آمریکا علیه عراق در زمان جرج واکربوش ازجمله حمایت‌‌هایی است که این مرکز از جنگ داشته است. تمرکز روی مساله ایران ازجمله دیگر سیاستگذاری‌‌هایی بوده که این مرکز داشته است. تنها در سال 2006 بود که این موسسه مرکزی را با عنوان موسسه اینترپرایز ایران را تاسیس کرد تا روی سیاست‌‌های ایران متمرکز شود. موسسه اینترپرایز ایران را ریچارد پرل با حمایت ایرانیانی که مخالفان نظام سیاسی در ایران محسوب می‌شوند، اداره می‌کنند و معمولا سیاست‌‌های تغییرات بنیادین در ایران یا آنچه را که عادی‌سازی رفتار ایران در سطح بین‌المللی عنوان می‌کنند، برای تغییر دنبال می‌