• تقویم روزنامه فرهیختگان ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0

فاصله گذاری یا استقبال از کرونا

با توجه به تاکید مقامات بهداشتی کشور مبنی بر فاصله گذاری و عدم خروج از منازل، با اینحال اینروزها شاهد دورهمی ها و پیک نیک رفتن بعضی از مردم هستیم، اینجا مزارع کلزا اطراف تهران در همین دوران اجرایی شدن طرح فاصله گذاری اجتماعی است.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha