• تقویم روزنامه فرهیختگان ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
کاهش جمعیت همیشه رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت

آیا می‌توان پیامدهای اقتصادی کرونا را شبیه پاندمی‌های سابق دانست؟

[امروز] دولت‌ها اطلاعات بیشتری در مورد نحوه مدیریت بیماری‌های اپیدمی دارند. تجربه‌های متفاوت در مواجهه با این بیماری‌ها نشان می‌دهد ظرفیت‌های متفاوت دولت‌ها می‌تواند عاملی برای واگرایی اقتصادی در آینده باشد.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بیماری‌های همه‌گیر از پیامدهای گریزناپذیر رشد اقتصادی هستند؛ از امپراتوری‌های باستانی تا اقتصاد یکپارچه جهانی کنونی، شبکه‌های تجاری به‌هم پیوسته و شهرهای شلوغ، جوامع را ثروتمندتر و در عین حال آسیب‌پذیرتر کرده‌اند. اثرات کووید-19، بسیار متفاوت‌تر از آثار عوامل بیماری‌زا در گذشته است؛ مردم آن روزها از امروز فقیرتر بودند و همچنین آگاهی کمتری نسبت به ویروس‌ها و باکتری‌ها داشتند، بنابراین تعداد تلفات این ویروس، باید با تلفات مرگ سیاه (طاعون) یا آنفلوآنزای اسپانیایی متفاوت باشد. با وجود این، ویرانی‌های گذشته می‌توانند راهنمای خوبی در خصوص آثار اقتصادی کروناویروس بر اقتصاد جهانی باشند.

گرچه هزینه‌های انسانی بیماری‌های همه‌گیر بسیار وحشتناک هستند، اما آثار اقتصادی بلندمدت آنها الزاما چنین نیستند. مرگ سیاه (طاعون)، یک‌سوم تا دو‌سوم جمعیت اروپا را از بین برد و زخم‌های ماندگاری را برجای گذاشت، اما پس از طاعون و در اثر آن، زمین‌های زراعی قابل‌کشت بیشتری نسبت‌به کارگران وجود داشت تا بتوانند در آنها کشاورزی کنند. کاهش ناگهانی شمار کارگران، قدرت چانه‌زنی آنها را نسبت به زمین‌داران و مالکان افزایش داده و به سقوط اقتصاد فئودالی کمک کرد.

به‌نظر می‌رسد این اتفاق، همچنین بخش‌هایی از شمال غربی اروپا را در مسیر رشدی امیدوارکننده قرار داد. د