• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
محمد افکانه:

جریان دانشجویی در کجا به بیراهه می‌رود؟

مطلوب بودن جریانات دانشجویی آنجایی رقم می‌خورد که بتواند بیشترین سازگاری را با توجه به مسائل روزکشور داشته باشد و اگر متاسفانه درگیر سیاسی‌کاری شود و از نیازهای مردم دور شود، طبیعتا از آن کارکرد اصلی خودش دور شده و به بیراهه می‌رود.