• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
با انتشار کتاب «ملاحظاتی درباره دانشگاه»، منازعه فکری طباطبایی و فیرحی وارد فاز جدیدی شده است

جدال در آستانه کدام تجدد؟

اولین انتقادات جدی فیرحی به استادش را باید در کتاب «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام» جست‌وجو کرد. فیرحی در تحلیل نهایی خود در این کتاب، آرای طباطبایی را «شرق‌شناسانه» می‌خواند و رویکرد او به «سنت» را نمونه‌ای از «تفسیر مبتنی‌بر تجدد» تلقی می‌کند که د