• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0

اولین اردوی زیارتی و سیاحتی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد

عکاس: مصطفی عسگری