• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
پراستنادترین اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل را بیشتر بشناسید

الکترونیکی‌ها پیشتازند

در بررسی‌هایی که روی پراستنادترین اعضای هیات‌علمی استان اردبیل انجام دادیم، مشخص شد استادان رشته‌های برق و الکترونیک جزء برترین‌ها بوده‌اند.

الکترونیکی‌ها پیشتازند
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، برای آشنایی با استادان پراستناد و معتبر دانشگاه آزاد اسلامی، این‌بار سراغ استان اردبیل و واحدهای آن رفته‌ایم. استادان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها هرجایی که باشند، وظیفه تعلیم و آموزش دانشجویان را یدک می‌کشند؛ فرقی نمی‌کند کجای این دنیا باشند یا در کدام شهر و روستا مشغول فعالیت باشند، همین که رسالت و مقصدشان یکی است، آنها را به یک جهت هدایت می‌کند تا بتوانند به بهترین شکل این وظیفه را به سرانجام برسانند. دانشگاه آزاد اسلامی در استان اردبیل از 6 واحد تشکیل شده و واحد اردبیل در سال 97 رتبه 78 کشوری را از آن خود کرده است. در بررسی‌هایی که روی پراستنادترین اعضای هیات‌علمی استان اردبیل انجام دادیم، مشخص شد استادان رشته‌های برق و الکترونیک جزء برترین‌ها بوده‌اند.
 

محمد کریمی/ پارس‌آباد مغان

محمــد کریمــی در رشــــته مهندسی برق تحصیل کرده و به‌عنوان عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس‌آباد مغان در گروه مهندسی برق فعالیت می‌کند. کریمی با کسب 5806 استناد، شاخص اچ‌ایندکس 33 و شاخص i10 حدود 154 به‌عنوان برترین استاد پراستناد استان اردبیل شناخته می‌شود. او در سال 2013 مقاله‌ای منتشر کرد که توانست 454 بار مورد استناد قرار گیرد. این مقاله با موضوع «ویتامین C باعث حذف گروه متیل از نوکلئوتیدها در DNA و ایجاد حالتی شبیه بلاستوسیت در سلول‌های بنیادی جنینی می‌شود» به بررسی تاثیر ویتامین C می‌پردازد. حذف کلی گروه متیل از نوکلئوتیدها در DNA در سلول‌های جنینی اولیه رخ می‌دهد. در این مقاله، خانواده‌ای از آنزیم‌ها که متیل سیتوزین 5 را به هیدروکسی متیل سیتوزین 5 تبدیل می‌کنند، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که در نبود ویتامین C رشد می‌یابند. افزودن ویتامین C به سلول‌های بنیادی جنینی، فعالیت آنزیم‌ها را بیشتر کرده و منجر به افزایش کلی و سریع در هیدروکسی متیل سیتوزین 5 می‌شود.

 

علی جعفری/ اردبیل

علــی جعفــری در مقطع دکتری تخصصی رشته علوم ارتباطات تحصیل کرده و درحال حاضر به‌عنوان عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در گروه علوم ارتباطات اجتماعی مشغول فعالیت است. او با کسب 1298 استناد، شاخص اچ‌ایندکس 18 و شاخص i10 حدود 29 عنوان دومین استاد پراستناد استان اردبیل را به خود اختصاص داده است. مقاله‌ او که در سال 2003 با موضوع «مطالعه توزیع فشار و جابه‌جایی ساختارهای مختلف فک و صورت به دنبال استفاده از نیروهای استخوانی عرضی به‌عنوان یک تحقیق سه‌بعدی FEM» ارائه شده توانست 239بار مورد استناد قرار بگیرد. هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل الگوهای توزیع فشار در مجموعه ساختارهای فک و صورت طی گسترش سریع فک بالاست. مدل عنصر محدود جمجمه یک فرد جوان با استفاده از اطلاعات گرفته‌شده از اسکن‌ جمجمه خشک‌شده طراحی می‌شود. سپس این مدل به آرواره زیرین کشیده شده و الگوی سه‌بعدی از جابه‌جایی و توزیع تنش را موردتجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

 

محمد علیپور/خلخال

محمد علیــپــور دکتــری حسابداری دارد و درحال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال به‌عنوان استادیار مشغول فعالیت است. او با کسب استناد 449، شاخص اچ‌ایندکس 6 و شاخص i10 حدود 5 سومین استاد پراستناد استان اردبیل شناخته می‌شود. او در سال 2012 مقاله‌ای با عنوان «تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌ها: بررسی شرکت‌های بیمه در ایران» منتشر کرده است که 144 مرتبه مورد استناد قرار گرفته و از این‌رو پراستنادترین مقاله او به شمار می‌رود. در این مقاله به این اشاره شده است که 50 تا 90 درصد ارزش ایجاد‌شده برای شرکت‌ها در اقتصاد نوین بیشتر از ارزش ناشی از تولید و فروش، به دلیل سرمایه فکری است. او در گزارش خود، سرمایه فکری شرکت‌های بیمه‌ای در ایران را با استفاده از ضریب ارزش‌افزوده فکری مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار داده است. به‌طور کلی، 39 شرکت بیمه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و علیپور از آنها برای آزمایش ارتباط بین سرمایه فکری و بازده دارایی استفاده کرده است.

 

بابک نخستین‌روحی/ اردبیل

بابک نخــــستین‌روحی دارای دکتری فیزیولوژی ورزشی است و به‌عنوان دانشیار در دانشکده علوم انسانی واحد اردبیل، در گروه آموزشی تربیت‌بدنی مشغول تدریس است. او با کسب استناد 434،  شاخص اچ‌ایندکس 11 و شاخص i10 حدود 13 چهارمین استاد پراستناد استان اردبیل به شمار می‌رود. مقاله او در سال 2008 با عنوان «تاثیر مکمل ویتامین C روی پراکسیداسیون لیپید، آسیب عضلانی و التهاب بعد از ورزش 30دقیقه‌ای و در مردان جوان» توانست 73 مرتبه مورد استناد قرار گیرد. در این مقاله به این اشاره شده است که رادیکال‌های آزاد اکسیژن گونه‌های فعالی هستند که به دنبال فعالیت‌های شدید موجب بروز آسیب‌های بیولوژیکی در بافت‌هایی مانند غشاهای فسفولیپیدی می‌شوند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف زیاد ویتامین C روی پراکسیداسیون چربی ناشی از فعالیت بدنی است. او مصرف ویتامین C را روی 16مرد که 30 دقیقه با 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی نوارگردان با شیب صفر درصد می‌دویدند، بررسی کرده است.

 

حسین شهبازی/ اردبیل

حسین شهبازی دارای مدرک دکتری کشاورزی است و به عنوان استادیار در دانشکده گروه‌های آموزشی مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، گروه کشاورزی مشغول فعالیت است. او با کسب استناد 305،  شاخص اچ‌ایندکس 9 و شاخص i10 حدود 9 به‌عنوان پنجمین استاد پراستناد استان اردبیل محسوب می‌شود. او در سال 2011 مقاله‌ای منتشر کرد که تاکنون 61بار مورد استناد قرار گرفته است. این مقاله درباره «تنوع ژنتیکی ارقام گندم دورم با استفاده از تحلیل‌های چندگانه در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی» است. شهبازی برای این تحقیق، 37 رقم گندم «دورم» را با تنوع ژنتیکی فراوان که خاستگاه آنها ایران و آذربایجان بود، به کار برد. او این گندم‌ها را در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی مورد بررسی قرار داده است. مطالعه این پراکندگی‌ها بیانگر آن است که تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای میان ژنوتیپ‌های تمام ویژگی‌ها وجود دارد. او با بررسی محیط رشد این گندم‌ها در شرایط مختلف دریافت که تنش خشکی روی تمام ویژگی‌های گندم اثر بسزایی می‌گذارد.

 

ناصر میکاییل‌وند/ اردبیل

ناصر میکــــاییل‌وند در دکتری رشته ریاضی، گرایش آنالیز عددی فازی تحصیل کرده و درحال حاضر در گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل مشغول تدریس است. او با کسب استناد 288، شاخص اچ‌ایندکس 8 و شاخص i10 حدود 7 به‌عنوان ششمین استاد پراستناد استان اردبیل شناخته می‌شود. او در مقاله‌ای که در سال 2011 پیرامون «راه‌حل‌های غیرصفر سیستم‌های خطی تمام‌فازی» منتشر کرده، 66 مرتبه مورد استناد قرار گرفته است. سیستم معادلات خطی مساله‌ای است که باید برای حل بسیاری از مسائل در حوزه‌های مختلف علوم کاربردی از آن استفاده کرد. روش‌های فازی ابزاری ریاضیاتی و محاسباتی را برای سیستم‌های مدل‌سازی واقعی با پارامترهای غیرحتمی تشکیل می‌دهند. این مقاله به بحث پیرامون سیستم‌های خطی تمام‌فازی پرداخته و از روش دربرگیری برای یافتن راه‌حل‌های عددی فازی غیرصفر استفاده کرده و نمونه‌های عدد به‌منظور نمایش این راهکار به کار می‌روند.

 

مهدی سلیمی/ اردبیل

مهدی سلیمی در رشته دکتـــری الکـــترونیک تحصیل کــرده و اکنون در دانشکــــده الکترونیک واحد اردبیل به‌عنوان عضو هیات‌علمی مشغول فعالیت است. او با کسب استناد 264، شاخص اچ‌ایندکس 9 و شاخص i10 حدود 7 ، هفتمین استاد پراستناد استان اردبیل است. او در سال 2013 مقاله‌ای منتشر کرد که تاکنون 36 مرتبه مورد استناد قرار گرفته است. موضوع این مقاله تنظیم ولتاژ غیرمستقیم خروجی از مبدل الکترونیکی است که با استفاده از روش تطبیقی کنترلی در حالت‌های هدایت مداوم و بدون‌وقفه عمل می‌کند. در این مقاله دستگاه کنترل تطبیقی غیرخطر برای مبدل الکترونیکی طراحی شده که در برابر مبدل و تغییرات، نوسانات ولتاژ ورودی و ناپایداری‌های پارامتری ثابت و پابرجا باقی می‌ماند. این دستگاه کنترل براساس خطی‌سازی ورودی- خروجی و با استفاده از روشی تطبیقی تولید شده است. از این دستگاه کنترل می‌توان در حالت‌های هدایت مداوم و بدون‌وقفه استفاده کرد.

 

حسین عزیزی/ پارس‌آباد مغان

حسین عــزیزی تحصیلات خود را در رشتــه ریاضی کاربردی به پایان برده و در حال حاضر در گروه ریاضیات کاربردی واحد پارس‌آباد مغان مشغول فعالیت است. او با کسب 242 استناد، شاخص اچ‌ایندکس 9 و شاخص i10 حدود 9 هشتمین استاد پراستناد استان اردبیل معرفی شده است. از او در سال 2013 مقاله‌ای با عنوان «مدل‌های بهبودیافته DEA برای اندازه‌گیری کارایی فاصله در واحدهای تصمیم‌گیری» منتشر شده که تاکنون 34 مرتبه مورد استناد قرار گرفته است. عزیزی در این مقاله با نمونه‌ای عددی نشان داده وقتی ارزش خروجی هرکدام از آنها صفر باشد، مدل‌های DEA محدود قادر به تعیین فاصله بازدهی برای هر DMU نیستند. در این مقاله، یک جفت از مدل‌های DEA محدودشده و بهبودیافته برای غلبه بر نقایص پیش‌آمده پیشنهاد شده است.

 

قاسم ابوطالبی دریاسری/ اردبیل

قاسم ابوطالبی‌دریاسری دارای دکتری پرستاری است و به‌عنوان استادیار در دانشکده پزشکی واحد اردبیل در گروه آموزشی پرستاری فعالیت می‌کند. او با کسب استناد 194، شاخص اچ‌ایندکس 6 و شاخص i10 حدود 5 به‌عنوان نهمین استاد پراستناد استان اردبیل معرفی شده است. او در سال 2012 مقاله‌ای با موضوع «مطالعه آژانس خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی» منتشر کرد که تاکنون 55 مرتبه مورد استناد قرار گرفته است. در این مقاله به موضوع شروع و تداوم فعالیت‌های خودمراقبتی اشاره شده که مستلزم ‌انگیزه خودمراقبتی است و در اینجا اهمیت خودمراقبتی روی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت‌کنندگان در این تحقیق، بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و اعضای خانواده آنها بودند که از بین بیماران مرکز درمانی شهید رجایی انتخاب شده بودند و اطلاعات آن در قالب مصاحبه چهره به چهره تهیه شده و به‌طور مستقیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.


غلامرضا آقاجانی/ اردبیل

غلامرضا آقاجانی مدرک دکتری خود را در رشته برق گرایش قدرت کسب کرده و به‌عنوان استادیار گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل مشغول تدریس است. او با کسب استناد 193، شاخص اچ‌ایندکس 6 و شاخص i10 حدود 4 دهمین استاد پراستناد استان اردبیل شناخته می‌شود. او مقاله‌ای پیرامون «مدیریت تقاضا در یک شبکه هوشمند در حضور تولید منابع تجدیدپذیر و واکنش تقاضا» در سال 2017 منتشر کرده که تاکنون 69 مرتبه مورد استناد قرار گرفته است. در این مقاله، یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی به‌منظور بهبود عملکرد شبکه‌ای هوشمند در کوتاه‌مدت برای به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با توجه به منابع تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گرفته است. آقاجانی برای دستیابی به مدلی دقیق، از تابع احتمالی چگالی برای پیش‌بینی سرعت باد و تشعشعات خورشیدی استفاده کرده است.
 

 

 

* نویسنده : ندا اظهری روزنامه نگار

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها