• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
«فرهیختگان» با بررسی آمار و ارقام واردات ۱۲ قلم کالای اساسی گزارش می‌دهد

کالاهای اساسی تامین شد؛ سرعت واردات را کم‌کنید

اگر سیاست حمایتی دولت از تامین کالاهای اساسی در ادامه منطقی نباشد و واردات این کالاها با سرعت فعلی و بیش از نیاز مصرفی کشور ادامه داشته باشد، تولید داخلی در بخش محصولاتی همچون 1- برنج، 2- شکر، 3- کره بسته‌بندی، 4- جو، 5- گوشت قرمز و ۶- حبوبات به‌شدت آسیب خواهند دید و سیاست تامین کالاهای اساسی دولت به ضدخود تبدیل خواهد شد.

کالاهای اساسی تامین شد؛ سرعت واردات را کم‌کنید
0.00
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولتمردان، تامین نیاز مصرفی کشور به کالاهای اساسی است تا کمبود این کالاها، منجرب تغییرات قیمتی در بازار نشود. بررسی عملکرد دولت طی یک‌سال اخیر نیز نشان می‌دهد سیاست دولت در این مدت با موفقیت بالایی همراه بوده و هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد؛ اما در این زمینه باید توجه داشت چون نیاز مصرفی کشور از محل تولید داخلی و واردات تامین می‌شود، افراط دولت در واردات بیش‌از‌حد کالاهای اساسی نیز خود می‌تواند منجر به توقف تولید داخلی و متضرر شدن تولیدکنندگان شود. «فرهیختگان» برای بررسی سیاست تامین کالاهای اساسی از طریق واردات، عملکرد دولت در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری را زیر ذره‌بین برده که نتایج آن نشان می‌دهد در 87 روز ابتدایی سال جاری میزان واردات ۱۲ قلم کالای اساسی بیش از 3.4 میلیارد دلار بوده است. برنج خارجی، ذرت، انواع دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، کنجاله سویا، روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام، کره با بسته‌بندی بیش از ۵۰۰گرم، جو و شکر خام، گوشت قرمز سرد و گرم، چای خشک و حبوبات به ترتیب بیشترین میزان واردات را داشته‌اند.

نتایج بررسی‌های تفصیلی نیز نشان می‌دهد طی 87 روز ابتدایی سال، واردات برنج خارجی 85 درصد، ذرت 29 درصد، دارو و تجهیزات پزشکی 12 درصد، کنجاله سویا 236 درصد، روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد و مایع 47 درصد، کره بسته‌بندی 375 درصد، جو 67 درصد، شکر خام 439 درصد، گوشت قرمز 27 درصد، چای خشک 108 درصد و حبوبات 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال 97 افزایش یافته است. همچنین بررسی تطبیقی «فرهیختگان» از نیاز مصرفی کشور، تولید داخلی و نیاز وارداتی در اقلام اساسی نشان می‌دهد در 87 روز ابتدایی سال جاری، 50 درصد نیاز سالانه وارداتی کشور به شکر خام، 54 درصد نیاز وارداتی به دانه‌های روغنی، 47 درصد نیاز وارداتی به گوشت قرمز، 23 درصد نیاز وارداتی به چای خشک، 81 درصد نیاز وارداتی به برنج، 46 درصد نیاز وارداتی به ذرت، 13 درصد نیاز وارداتی به کنجاله سویا، 24 درصد نیاز وارداتی به روغن‌های خوراکی، 82 درصد نیاز وارداتی به کره بسته‌بندی و 55 درصد نیاز وارداتی به جو تامین شده است. همچنین واردات حبوبات نیز در حالی صورت می‌گیرد که کشور در این زمینه سال‌هاست به خودکفایی کامل رسیده و قابلیت صادراتی دارد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت اگر سیاست حمایتی دولت از تامین کالاهای اساسی در ادامه منطقی نباشد و واردات این کالاها با سرعت فعلی و بیش از نیاز مصرفی کشور ادامه داشته باشد، تولید داخلی در بخش محصولاتی همچون 1- برنج، 2- شکر، 3- کره بسته‌بندی، 4- جو، 5- گوشت قرمز و ۶- حبوبات به‌شدت آسیب خواهند دید و سیاست تامین کالاهای اساسی دولت به ضدخود تبدیل خواهد شد.

 

رشد 600 درصدی وارداتی شکر خام

میزان واردات: براساس گزارش گمرک ایران، تا 25 خرداد سال جاری درمجموع ۴۹۶ هزار و ۲۲۹ تن شکر خام به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان از لحاظ ارزشی 439 درصد و از لحاظ وزنی 602 درصد رشد نشان می‌دهد.  تولید داخلی: مطابق بررسی‌های آماری، نیاز سالانه کشور به شکر حدود 2.2 میلیون تن است که از این میزان 55 درصد آن معادل 1.2 میلیون تن در داخل کشور تولید شده و 45 درصد آن معادل یک‌میلیون تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس، واردات 496 هزار تنی شکر خام در 87 روز ابتدایی سال نشان می‌دهد نزدیک به 50 درصد نیاز سالانه وارداتی کشور به صورت خام تا 25 خرداد تامین شده است.

 

54 درصد نیاز وارداتی به دانه‌های روغنی تامین شد

میزان واردات: داده‌های آماری گمرک نشان می‌دهد در 87 روز ابتدایی سال جاری 688 هزار تن دانه‌های روغنی به ارزش ۳۴۶ میلیون دلار وارد کشور شده که از لحاظ وزنی 0.49 درصد و از لحاظ ارزشی حدود یک درصد رشد داشته است.   تولید داخلی: در زمینه دانه‌های روغنی، بررسی آمارها نشان می‌دهد نیاز مصرفی سالانه کشور به این محصولات 1.4 میلیون تن است که حدود 90 درصد آن معادل یک‌میلیون و 260هزار تن از طریق واردات و حدود 140 هزار تن آن معادل 10 درصد از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. بر این اساس، واردات 688 هزار تنی این محصولات نشان می‌دهد 54 درصد نیاز سالانه وارداتی به دانه‌های روغنی تا 25 خرداد تامین شده است.

 

23 درصد نیاز وارداتی به چای تامین شد

واردات: مطابق آمارهای گمرک، تا 25 خرداد سال جاری ۲۲ هزار و ۳۰۱ تن چای خارجی به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ وزنی رشد 103 درصدی و از لحاظ ارزشی رشد 108 درصدی را نشان می‌دهد.  تولید داخلی: بررسی آماری نشان می‌دهد نیاز سالانه چای مصرفی در ایران حدود 120 هزار تن است که از این میزان حدود 21 درصد از طریق تولید داخلی (معادل 25 هزار تن) و 79 درصد معادل 95 هزار تن نیز از طریق واردات یا قاچاق تامین می‌شود. بر این اساس، با تطبیق میزان واردات و نیاز وارداتی سالانه می‌توان گفت با واردات 22 هزار تنی چای خارجی 23 درصد نیاز وارداتی کشور تا به‌امروز تامین شده که با مدنظر قرار دادن میزان تولید داخلی و میزان واردات سالانه، این میزان واردات امری معقول و منطقی است.

 

81 درصد نیاز وارداتی به برنج تامین شده است

میزان واردات: براساس گزارش گمرک ایران، در 87 روز ابتدایی سال جاری بیش از 654 هزار تن برنج به ارزش 663 میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به واردات مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ ارزش بیش از 85 درصد و از لحاظ وزنی 72 درصد افزایش یافته است.

تولید داخلی: براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی میزان نیاز مصرفی سالانه کشور به برنج حدود 3.1 میلیون تن است که از این میزان 74درصد آن (2.3 میلیون تن) در داخل تولید شده و 26 درصد آن (800 هزار تن) باید از طریق واردات تامین شود. بر این اساس با تطبیق آمار نیاز مصرفی، میزان واردات سالانه می‌توان گفت ایران در حالی سالانه باید 800 هزار تن برنج خارجی وارد کند که 654 هزار تن آن معادل 81 درصد نیاز وارداتی در 87 روز ابتدایی سال وارد شده است.

 

46 درصد نیاز به ذرت وارداتی تامین شده است

میزان واردات: آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 87 روز ابتدایی سال جاری، ذرت دومین کالای اساسی با بیشترین واردات پس از برنج بوده است. براساس این آمار، از اول فروردین تا 25 خرداد سال جاری حدود دومیلیون و 300 هزار تن ذرت به ارزش 523 میلیون دلار به کشور وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 از نظر ارزشی نزدیک به 29 درصد و از نظر وزنی 20 درصد رشد نشان می‌دهد.

تولید داخلی: بررسی‌ها نشان می‌دهد نیاز سالانه کشور به ذرت سالانه 6.5 میلیون تن است که 1.5 میلیون تن آن معادل 23 درصد تولید داخلی و پنج‌میلیون تن آن معادل 77 درصد از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس، در 87 روز ابتدایی سال جاری حدود 46 درصد از میزان نیاز کشور به واردات ذرت تامین شده است.

 

رشد 237 درصدی واردات کنجاله سویا

 میزان واردات: در 87 روز ابتدایی سال جاری ۷۵۳ هزار و ۴۶ تن کنجاله سویا به ارزش ۳۳۱ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان از نظر وزنی 200 درصد و از نظر ارزشی 237 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 تولید داخلی: براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، میزان نیاز مصرفی سالانه کنجاله سویا در ایران حدود 6 میلیون تن است که 600 هزار تن آن (معادل 10 درصد) از طریق تولید داخلی و 5.4 میلیون تن آن معادل 90 درصد نیاز مصرفی نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس اگرچه میزان واردات کنجاله سویا در 87 روز ابتدایی سال جاری از لحاظ وزنی 200 درصد رشد داشته، اما با توجه به نیاز وابستگی بالای کشور به واردات این محصول و حجم اندک تولید داخلی، این میزان واردات کاملا منطقی است.

 

47 درصد نیاز وارداتی به گوشت تامین شد

میزان واردات: مطابق آمارهای گمرک، در 87 روز ابتدایی سال جاری حدود ۳۱ هزار و ۱۱ تن گوشت قرمز سرد حدود هفت‌هزار و ۷۷۸ تن گوشت قرمز گرم  به ارزش ۱۴۷میلیون دلار وارد کشور شده است. بر این اساس، میزان واردات گوشت یخ‌زده نسبت به مدت مشابه سال 97 از لحاظ ارزش 27 درصد و از لحاظ وزنی نیز 37 درصد رشد داشته و در گوشت گرم نیز واردات این محصول از لحاظ ارزش و وزن هرکدام 100 درصد رشد داشته‌اند.   تولید داخلی: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز حدود 615 هزار تن است که از این میزان حدود 87 درصد آن معادل 535 هزار تن در داخل تولید شده و 13 درصد معادل 80 هزار تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. با توجه به واردات 38 هزار تن گوشت گرم و سرد در 87 روز ابتدایی سال، می‌توان گفت 47 درصد نیاز وارداتی به گوشت قرمز تا به‌امروز وارد شده است.

 

رشد 60 درصدی واردات روغن‌های خوراکی

 میزان واردات: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تا روز 25 خرداد سال جاری درمجموع ۳۳۶ هزار و ۱۴۲ تن روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 97 از لحاظ وزنی 59 درصد و از لحاظ ارزشی بیش از 47درصد افزایش نشان می‌دهد.  تولید داخلی: بررسی‌ها نشان می‌دهد نیاز مصرفی سالانه کشور به روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد و مایع در مجموع سه‌میلیون و 250 هزار تن است که 58 درصد آن معادل 1.9 میلیون تن در داخل (400 هزار تن روغن خام و 1.5 میلیون تن روغن تصفیه‌شده) تولید شده و یک‌میلیون و 350 هزار تن نیز از طریق واردت تامین می‌شود. بر این اساس با مراجعه به آمارهای گمرک ملاحظه می‌شود 24 درصد نیاز سالانه به روغن خوراکی وارداتی تا 25 خرداد سال جاری تامین شده است.

 

رشد 410 درصدی واردات کره بسته‌بندی

میزان واردات: مطابق آمارهای گمرک ایران، در 87 روز ابتدایی سال جاری ۴۱ هزار و ۲۶۳ تن کره با بسته‌بندی بیش از ۵۰۰ گرم به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 410 درصد و از لحاظ ارزشی 375 درصد رشد نشان می‌دهد.

تولید داخلی: براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه مصرفی کشور به کره بسته‌بندی حدود 65 هزار تن است که از این میزان 15 هزار تن معادل 23 درصد در داخل تولید شده و 50 هزار تن آن نیز (معادل 77 درصد) از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس با واردات 41 هزار تنی کره بسته‌بندی در کمتر از سه‌ماهه سال جاری، حدود 82 درصد از نیاز کشور به واردات این محصول تامین شده است.

 

55 درصد نیاز وارداتی به جو تامین شده است

میزان واردات: مطابق آمارهای گمرک تا 25 خرداد سال جاری ۷۱۷ هزار و ۷۴۳ تن جو به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار وارد کشورمان شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 97 از لحاظ وزنی 36 درصد و از لحاظ ارزشی 67 درصد رشد نشان می‌دهد.

تولید داخلی: بررسی‌ها نشان می‌دهد کل نیاز سالانه مصرفی بخش دام کشور به جو، حدود چهارمیلیون و 300 هزار تن است که از این میزان 69 درصد معادل سه‌میلیون تن در داخل کشور تولید شده و 30 درصد آن معادل 1.3 میلیون تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس با تطبیق آمار نیاز وارداتی سالانه و میزان واردات در 87 روز ابتدایی سال، مشاهده می‌کنیم بیش از 55 درصد نیاز وارداتی سالانه جو کشور در کمتر از سه‌ماه اخیر وارد کشور شده است.

 

 

* نویسنده : مهدی عبداللهی روزنامه نگار

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها