کمبود اعتبارات برای پرداخت پاداش

مرتضی عبداللهی، دبیر کمیته حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال گذشته در بودجه اتوبوسرانی ۴۰ میلیارد تومان به‌عنوان پاداش بازنشستگی درنظر گرفته شده و تا امروز حدود ۱۴ میلیارد به مدیریت شرکت واحد برای بازنشستگی پرسنل پرداخت شده است، گفت: «اتوبوسرانی موظف است چهار درصد بیمه (بیمه از نوع مشاغل سخت و زیان‌آور) هر پرسنل را به حساب تامین اجتماعی واریز کند. از آنجایی که تاکنون شرکت اتوبوسرانی نقدینگی جهت پرداخت بازنشستگی پرسنل را ندارد، متاسفانه ۳۵۰ نفر که بازنشسته هستند، هر روز در محل کار حاضر شده و ماهیانه حقوق دریافت می‌کنند.» به گفته عبداللهی برای سال ۹۸ نیز ۵۰ میلیارد تومان جهت بازنشستگی پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی در بودجه درنظر گرفته شده که اگر دوستان شهرداری کمک کنند، ۷۰۰ نفر بازنشسته خواهند شد. چنانچه هرچه زودتر پاداش پایان‌خدمت این افراد پرداخت شود به‌نفع شهرداری است و دیگر نیازی به پرداخت حقوق نخواهد بود.