برف و یخبندان در راه است

حسین اردکانی‌، هواشناس برجسته کشور پیش‌بینی کرد: «بهترین سامانه بارشی زمستانی به صورت برف و باران، یخبندان ضعیف تا متوسط از جمعه بیست‌و‌ششم بهمن به مدت یک هفته وارد کشور می‌شود. بعد از عبور دو موج نامنظم از کشور و وقفه بارشی دو تا سه روزه، این‌بار سامانه بارشی با ظرفیت بالاتر از نرمال اتفاق می‌افتد و می‌تواند روند ترسالی کشور را در سال ۱۳۹۷ ثابت کند.» اردکانی با بیان اینکه این سامانه از جمله بیست‌و‌ششم بهمن حدود یک هفته به‌طور متناوب بارندگی‌های متناسبی را به صورت برف و باران، یخبندان ضعیف تا متوسط برای تمامی استان‌های کشور به ارمغان خواهد آورد، اظهار داشت: «بنابر تجربیات و تحقیقات دانشگاهی دانشجویان، امیدواریم تغییرات زیادی در این الگو ایجاد نشود و همچنان سالی پربارش را شاهد باشیم. براساس الگوهای موجود این سامانه بارشی، تمامی استان‌های کشور از غرب، شرق، جنوب و شمال را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد.»