روزنامه فرهیختگان
شماره : 2702
تاریخ : 1397/11/17
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  5

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

 • حافظه

  4

اخبار این صفحه
 • جزئیات شرط شخصی کی‌روش برای لباس تیم‌ملی

 • شروط قرون وسطایی اروپـا

 • سبقت سینمای سیاسی از سینمای اجتماعی

 • افتتاح اولین مدرسه مهارتی دانشگاه آزاد

 • فارغ‌التحصیل در بهشــت

 • برنامه‌ریزی برای استفاده از علوم انسانی در حل مسائل کشور